TBI - SLT 圓筒型滾珠花鍵

公稱型號軸徑滾珠列花鍵軸承套尺寸鍵槽尺寸
d
h7
DLL1油孔
Q
b
H8
t
+0.05
0
SLT 00662142510.512.51.2
SLT 00882162710.51.52.51.2
SLT 0101022133131.531.5
SLT 0131322436151.531.5
SLT 016162315017.523.52.0
SLT 020202355629242.5
SLT 025254427136342.5
SLT 030304478042342.5
SLT 0404046410052463.5
SLT 0505048012558484.0

圓筒型滾珠花鍵 SLT
實芯花鍵軸(標準型)
中空花鍵軸 H 型