EK 凸型、螺桿固定座

EK05~20
染黑 (適用一般環境) 化學鎳 (適用無塵室環境)
固定座訂購編號型號表面處理適用螺桿使用軸承
EK05-C7EK05染黑C7605
EK05-C7N化學鎳C7605
EK06-C7EK06染黑C7606
EK06-C5C5706A P0
EK06-C3C3706A P5
EK06-C7N化學鎳C7606
EK06-C5NC5706A P0
EK06-C3NC3706A P5
EK08-C7EK08染黑C7608
EK08-C5C5708A P0
EK08-C3C3708A P5
EK08-C7N化學鎳C7608
EK08-C5NC5708A P0
EK08-C3NC3708A P5
EK10-C7EK10染黑C77000A P0
EK10-C5C5
EK10-C3C37000A P5
EK10-C7N化學鎳C77000A P0
EK10-C5NC5
EK10-C3NC37000A P5
EK12-C7EK12染黑C77001A P0
EK12-C5C5
EK12-C3C37001A P5
EK12-C7N化學鎳C77001A P0
EK12-C5NC5
EK12-C3NC37001A P5
EK15-C7EK15染黑C77002A P0
EK15-C5C5
EK15-C3C37002A P5
EK15-C7N化學鎳C77002A P0
EK15-C5NC5
EK15-C3NC37002A P5
EK20-C7EK20染黑C77204A P0
EK20B-C7C77204B P0
EK20-C5C57204A P0
EK20B-C5C57204B P0
EK20-C3C37204A P5
EK20-C7N化學鎳C77204A P0
EK20B-C7NC77204B P0
EK20-C5NC57204A P0
EK20B-C5NC57204B P0
EK20-C3NC37204A P5

EF 凸型、螺桿支撐側

EF06~20
染黑 (適用一般環境) 化學鎳 (適用無塵室環境)
固定座訂購編號型號表面處理適用螺桿使用軸承
EF06-C7EF06染黑C7606ZZ
EF06-C3C3  C5606ZZ
EF06-C7N化學鎳C7606VV
EF06-C3NC3  C5606VV
EF08-C7EF08染黑C7606ZZ
EF08-C3C3  C5606ZZ
EF08-C7N化學鎳C7606VV
EF08-C3NC3  C5606VV
EF10-C7EF10染黑C7608ZZ
EF10-C3C3  C5608ZZ
EF10-C7N化學鎳C7608DD
EF10-C3NC3  C5608DD
EF12-C7EF12染黑C76000ZZ
EF12-C3C3  C56000ZZ
EF12-C7N化學鎳C76000DDU
EF12-C3NC3  C56000DDU
EF15-C7EF15染黑C76002ZZ
EF15-C3C3  C56002ZZ
EF15-C7N化學鎳C76002DDU
EF15-C3NC3  C56002DDU
EF20-C7EF20染黑C76204ZZ
EF20-C3C3  C56204ZZ
EF20-C7N化學鎳C76204DDU
EF20-C3NC3  C56204DDU

  • C7 級使用之軸承無預壓處理,軸向最大間隙 0.018mm
  • C5 級使用之軸承經預壓處理,軸向 0mm 間隙。
  • 染黑使用之軸承採用雙鐵蓋。
  • 化學鎳使用之軸承採用雙塑膠蓋。
  • 軸承皆採用日系品牌大廠。